Wciąż możesz logować się do poprzedniej wersji serwisu.

Masz problemy z logowaniem do obecnego serwisu?

Bezpieczeństwo

W trosce o Twoje bezpieczeństwo przypominamy:

  • Nigdy nie prosimy swoich Klientów o podawanie jakichkolwiek informacji dotyczących dostępów do bankowości elektronicznej, np. identyfikatorów lub haseł droga mailową.
  • Dlatego:

  • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych.
  • Pamiętaj, że publiczne bezprzewodowe sieci internetowe nie są bezpieczne i trzeba zachować szczególną ostrożność podczas ich użytkowania.

 

Więcej o bezpieczeństwie

Zasady logowania

  • Używaj wyłącznie zaufanego urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu, telefonu, do którego masz dostęp tylko Ty lub osoby do których masz zaufanie). Nie wprowadzaj danych logowania na komputerach w miejscach publicznych takich jak kafejki internetowe.
  • Po załadowaniu strony sprawdź, czy w pasku adresowym przeglądarki adres strony zaczyna się od https://
  • Po wpisaniu loginu, którym jest numer Twojej umowy o kartę kredytową i kliknięciu przycisku „Dalej” zweryfikuj, czy zaprezentowany został wcześniej wybrany przez Ciebie obrazek bezpieczeństwa. W przypadku, gdy wyświetlany obrazek jest prawidłowy, wpisz hasło, najlepiej korzystając z wirtualnej klawiatury.

W przypadku nieprawidłowej nazwy strony, błędnego lub niezaufanego certyfikatu oraz w przypadku niezgodności powyższych danych lub jakichkolwiek nieprawidłowości nie loguj się do systemu. Koniecznie powiadom Bank telefonicznie pod numerem 195 00.

Zamknij

Funkcja pomocy

Właśnie uruchomiłeś Pomoc, której celem jest wyjaśnienie kluczowych funkcjonalności w Bankowości Internetowej Santander Consumer Bank. Powyżej znajdują się zaznaczone główne elementy strony. Klikając w dowolny element pojawi się dodatkowe pole, w którym znajduje się treść wyjaśniająca, co dany moduł strony oznacza oraz jakie można wykonać za jego pośrednictwem operacje. Zachęcamy do korzystania z funkcjonalności oraz do kontaktu z Bankiem, jeśli nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane.