Wciąż możesz logować się do poprzedniej wersji serwisu.

Masz problemy z logowaniem do obecnego serwisu?

Bezpieczeństwo

Pamiętaj, że Bank nigdy nie prosi Cię o:

  • Podanie danych kart płatniczych (np. kredytowych) takich jak PIN i pełny numer rachunku karty lub ujawnienie hasła do logowania.
  • Instalację dodatkowego oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł, w szczególności jeżeli link został przekazany w treści wiadomości lub sms.

 

Więcej o bezpieczeństwie

Zasady logowania

  • Używaj wyłącznie zaufanego urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu, telefonu, do którego masz dostęp tylko Ty lub osoby do których masz zaufanie). Nie wprowadzaj danych logowania na komputerach w miejscach publicznych takich jak kafejki internetowe.
  • Po załadowaniu strony sprawdź, czy w pasku adresowym przeglądarki adres strony zaczyna się od https://
  • Po wpisaniu loginu zweryfikuj, czy zaprezentowany został wcześniej wybrany przez Ciebie obrazek bezpieczeństwa. W przypadku, gdy wyświetlany obrazek jest prawidłowy, wpisz hasło, najlepiej korzystając z wirtualnej klawiatury. Jeśli nie posiadasz Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej loginem jest numer Twojej umowy o kartę kredytową. Jeśli posiadasz Umowę o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej loginem jest Indywidualny Numer ICN, który znajduję się w umowie.

W przypadku nieprawidłowej nazwy strony, błędnego lub niezaufanego certyfikatu oraz w przypadku niezgodności powyższych danych lub jakichkolwiek nieprawidłowości nie loguj się do systemu. Koniecznie powiadom Bank telefonicznie pod numerem 195 00.

Zamknij

Funkcja pomocy

Właśnie uruchomiłeś Pomoc, której celem jest wyjaśnienie kluczowych funkcjonalności w Bankowości Internetowej Santander Consumer Bank. Powyżej znajdują się zaznaczone główne elementy strony. Klikając w dowolny element pojawi się dodatkowe pole, w którym znajduje się treść wyjaśniająca, co dany moduł strony oznacza oraz jakie można wykonać za jego pośrednictwem operacje. Zachęcamy do korzystania z funkcjonalności oraz do kontaktu z Bankiem, jeśli nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane.